Advies

“Veranderen vanuit verbinding”

Advies

Advies

Witkolk is sinds 2021 overgegaan in Daphaer BV. Een adviesbureau met veel ervaring in project- en procesmanagement op het gebied van bodemverontreiniging en bodembeleid, Warmte Koude opslag en meer ondergrondse vraagstukken. Kennis van de Omgevingswet en de aanvullingswet en besluit bodem. Daphaer verbindt verschillende thema’s met elkaar. 

Wij richten ons op project – en procesmanagement binnen overheden en het bedrijfsleven waarbij een integrale aanpak centraal staat. Op deze wijze werken we aan draagvlak en een product dat duurzaam is en de implementatie.  

Daphaer ondersteunt overheidsorganisaties met vraagstukken op het terrein van bodem en ondergrond waarbij de focus steeds meer is gaan liggen op het proces. Hierbij zetten wij onze kennis en deskundigheid in zonder ons te verliezen in specialismen. Inhoudelijk kennis betreft oa. gebiedsgericht grondwaterbeheer, bodemverontreinigingen, nazorg en het aanvullingsbesluit bodem. De kracht van Daphaer is dat wij niet alleen adviseren, maar ook implementeren.  

Binnen project en procesmanagement hebben wij jarenlange ervaring op verschillende management gebieden. U kunt ons inschakelen voor verschillende management opdrachten. Wij kunnen inspringen als er behoefte is aan specifieke expertise op het gebied van bodem en grond. Daphaer kan ook invulling geven aan langdurig verzuim/uitval, kortdurend project of tijdelijke overbrugging totdat een functie structureel wordt ingevuld. Op diverse wijzen geven wij directe ondersteuning aan het werken in projecten. Zo treden we geregeld op als projectleider, vervullen we een aanvullende rol als daar in een project behoefte aan is en implementeren we ontwikkelde adviezen. 

 

Voor meer informatie je contact opnemen via onderstaand contact formulier of je kunt ons bellen.

Ik ben op mijn best bij vraagstukken waarbij verschillende partijen tot een gedragen resultaat moeten komen of waar de implementatie van de bodem onder de Omgevingswet een vraagstuk is en daar waar projecten stagneren.

drs. Aernoud Pasop BBA

 • Interimmanagement
 • Projectmanagement

– Ontwikkeling digitale kaarten Ondergrond en andere thema’s
– Spoedeisende locaties (verspreiding en humaan)
– Gebiedsgericht grondwaterbeheer
– Programma Ondergrond, Bodemenergie en Gebiedsgericht grondwaterbeheer
– Projectmanagement Nazorg en grondwater
– Ontwikkelen van landelijke handreikingen gemeentelijk bodembeleid
– Voormalige stortplaatsen (NAVOS)

 • Procesmanagement

– Warme overdracht bodemtaken provincie Utrecht naar gemeente (Omgevingswet)
– Opzetten Landelijke Kennisplatform
– Opzetten expertise Netwerk Bodembescherming
– Organiseren van bijeenkomsten, cursussen en trainingen
– Secretaris in verschillende landelijke werkgroepen

Contact

Contact

  Contactgegevens

  Daphaer BV

  Eigendomweg 6
  3765 ED Soest

  (06) 15231269 (Aernoud)
  (06) 12437776 (Daphne)

  Algemene voorwaarden

  Voor onze algemene voorwaarden kunt u hier klikken.

  Privacyverklaring

  Voor de privacyverklaring kunt u hier klikken.