De kracht van dynamiek

Daphne en Pjotr begeleiden ieder individueel en ernaast de mediation gezamenlijk. Daardoor zijn we in staat tot een intensievere observatie en analyse van alle facetten van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.  Dat leidt tot een verdiepende en grondige uitwisseling van inzichten en daarbij kunnen we de diversiteit in onze expertise en rol-/taakverdeling optimaal benutten. Deze manier van werken brengt dynamiek in het proces en optimaliseert de kansen op een goed resultaat van de mediation. Mannen en vrouwen denken, voelen en handelen vaak op een verschillende manier. Door de aanwezigheid van twee mediators (man-vrouw), wordt de dynamiek snel zichtbaar en wordt voorkomen dat 1 van de partijen ’t gevoel krijgt meer of minder gezien te worden door de ander. Kortom hogere garantie dat iedereen zich goed begrepen voelt, want twee zien er meer dan een.

pjotr2       Daphne-Hendriks-zw    

Mediation