Daphaer

Samenvoegen van werkprocessen

Om deze samenwerking zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten verlopen moeten ieders werkprocessen met elkaar worden afgestemd en verbonden. Iedere organisatie bestaat uit een structuur ‘harde zijde’ en de mens ‘zachte zijde’.

De harde en bedrijfskundige zijde

De harde zijde is makkelijker om te identificeren en te veranderen dan de zachte zijde binnen organisaties.Bij de harde zijde zijn zaken die je kan bedenken en uitvoeren, zoals het maken een strategisch plan, de organisatie in kaart brengen, formele processen uitwerken en communicatiesystemen uitrollen.

De zachte en menselijke zijde

De zachte zijde heeft vooral te maken met de bedrijfscultuur. Dit zijn zaken die alleen zijn te beïnvloeden en niet kunnen worden opgelegd. De zachte zijde is minstens zo belangrijk als de harde zijde binnen de organisatie. Doordat veel vraagstukken of problemen te maken hebben met de harde (bedrijfskundige) als zachte (mensgerichte) bedrijfskant, zijn onze expertises samengevoegd.

Daphaer ondersteunt door enerzijds aandacht te schenk aan de mens binnen de organisatie. Anderzijds hebben wij aandacht voor de ‘harde’ kant van de organisatie. Deze twee zijn altijd onafscheidelijk met elkaar verbonden

                        Metafoor

Water kan heel langzaam stromen tot zeer woest. Gezond water stroomt en leeft. Stilstaand water in een poel bederft.

Water stroomt door rivieren en meren met als doel de zee te bereiken. Zo zien wij een organisatie.

Omdat te bereiken heeft een gezonde organisatie een duidelijke doel voor ogen met bruisende mensen. 

Het water moet niet hard opspatten tegen grote brokken rots die de doorstroming belemmeren. Zoals water een rivierbedding heeft en kribben in de rivier die het water reguleren, heeft een organisatie een goede en duidelijke structuur nodig met goedlopende processen.

Daphaer ziet de mens in de organisatie als water en de knelpunten binnen een organisatie als keien in de bedding.

✉ Daphne B. Hendriks    (daphne.hendriks@daphaer.nl)
✉ Aernoud E. Pasop    (aernoud.pasop@daphaer.nl)

De founders

Daphaer ondersteunt door enerzijds aandacht te schenken aan de mens binnen de organisatie. Anderzijds hebben wij aandacht voor de ‘harde’ kant van de organisatie. Aernoud E. Pasop en Daphne B. Hendriks zijn beide eigenaar van organisatieadviesbureau Daphaer.