Advies

Samenwerkingsvraagstukken

Wij zijn de verbinder bij verschillende samenwerkingsvraagstukken. Onze ondersteuning is gericht op de samenwerking tussen mensen én organisaties. Binnen iedere samenwerking is vertrouwen, de juiste verbinding, vrijheid, transparantie, veiligheid en gelijkwaardigheid erg belangrijk. Wij ondersteunen bij een beter inzicht binnen deze samenwerking en het oplossen van de probleemvraagstukken. Hierbinnen kijken wij naar het totale plaatje en de organisatie.

  1. Waarom wil je (gaan) samenwerken?
  2. Wat is er nodig voor de juiste samenwerking?
  3. Welke condities passen binnen deze samenwerking?
  4. Wat levert deze samenwerking ons op?
  5. Welke processen hebben invloed op de samenwerking tussen de beide organisaties?

Weet je waarvoor jullie bij elkaar willen zijn? En hoe je dit zou willen organiseren? Met het antwoord op deze twee vragen kan je verder gericht kijken en werken aan het samen, namelijk het echte samenwerken. Waarna je de groepsdynamiek kunt versterken binnen de werkomgeving. Hier komt tevens aan de orde dat binnen ieder team (intern de organisatie) je met verschillende persoonstypen te maken hebt die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Het samenstellen van een team op basis van dit ideale combinatie is in de praktijk echter vaak moeilijk te realiseren.

Bestendig verbinden door doen

 Aernoud Pasop ondersteunt deze vraagstukken binnen Daphaer, in samenwerking met Daphne.

Samenwerkingsstappen

  1. Waarom wil je samenwerken? En wat is het belang van deze samenwerking?
  2. Welke condities zijn belangrijk binnen deze samenwerking?
  3. Waar vind je elkaar binnen de samenwerking? Wat zijn de afspraken?
  4. Het in kaart brengen van individueel teamlid – teaminzicht – organisatie.

Onze tarieven.

 

Daphaer ondersteunt door enerzijds aandacht te schenk aan de mens binnen de organisatie. Anderzijds hebben wij aandacht voor de ‘harde’ kant van de organisatie. Deze twee zijn altijd onafscheidelijk met elkaar verbonden.