Daphaer

Samenwerkingsvraagstukken

Wij zijn de verbinder bij verschillende samenwerkingsvraagstukken. Onze ondersteuning is gericht op de samenwerking tussen mensen én organisaties. Binnen iedere samenwerking is vertrouwen, de juiste verbinding, vrijheid, transparantie, veiligheid en gelijkwaardigheid erg belangrijk. Wij ondersteunen bij een beter inzicht binnen deze samenwerking en het oplossen van de probleemvraagstukken. Hierbinnen kijken wij naar het totale plaatje en de organisatie.

  1. Waarom wil je (gaan) samenwerken?
  2. Wat is er nodig voor de juiste samenwerking?
  3. Welke condities passen binnen deze samenwerking?
  4. Wat levert deze samenwerking ons op?
  5. Welke processen hebben invloed op de samenwerking tussen de beide organisaties?

Weet je waarvoor jullie bij elkaar willen zijn? En hoe je dit zou willen organiseren? Met het antwoord op deze twee vragen kan je verder gericht kijken en werken aan het samen, namelijk het echte samenwerken. Waarna je de groepsdynamiek kunt versterken binnen de werkomgeving. Hier komt tevens aan de orde dat binnen ieder team (intern de organisatie) je met verschillende persoonstypen te maken hebt die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Het samenstellen van een team op basis van dit ideale combinatie is in de praktijk echter vaak moeilijk te realiseren.

 

Samenwerkingsstappen voor verbinding:

  1. Waarom wil je samenwerken? En wat is het belang van deze samenwerking?
  2. Welke condities zijn belangrijk binnen deze samenwerking?
  3. Waar vind je elkaar binnen de samenwerking? Wat zijn de afspraken?
  4. Het in kaart brengen van individueel teamlid – teaminzicht – organisatie.

 

De harde en bedrijfskundige zijde

De harde zijde is makkelijker om te identificeren en te veranderen dan de zachte zijde binnen organisaties.Bij de harde zijde zijn zaken die je kan bedenken en uitvoeren, zoals het maken een strategisch plan, de organisatie in kaart brengen, formele processen uitwerken en communicatiesystemen uitrollen.

De zachte en menselijke zijde

De zachte zijde heeft vooral te maken met de bedrijfscultuur. Dit zijn zaken die alleen zijn te beïnvloeden en niet kunnen worden opgelegd. De zachte zijde is minstens zo belangrijk als de harde zijde binnen de organisatie. Doordat veel vraagstukken of problemen te maken hebben met de harde (bedrijfskundige) als zachte (mensgerichte) bedrijfskant, zijn onze expertises samengevoegd.

 

Daphaer ondersteunt door enerzijds aandacht te schenk aan de mens binnen de organisatie. Anderzijds hebben wij aandacht voor de ‘harde’ kant van de organisatie. Deze twee zijn altijd onafscheidelijk met elkaar verbonden

                        Metafoor

Water kan heel langzaam stromen tot zeer woest. Gezond water stroomt en leeft. Stilstaand water in een poel bederft.

Water stroomt door rivieren en meren met als doel de zee te bereiken. Zo zien wij een organisatie. Omdat te bereiken heeft een gezonde organisatie een duidelijke doel voor ogen met bruisende mensen, de interne samenwerking.  Het water moet niet hard opspatten tegen grote brokken rots die de doorstroming belemmeren. Zoals water een rivierbedding heeft en kribben in de rivier die het water reguleren, heeft een organisatie een goede en duidelijke structuur nodig met goedlopende processen. Daphaer ziet de mens intern de organisatie als water en de knelpunten binnen een organisatie als keien in de bedding.