Hoe werkt arbeidsmediation?

De opstartfase

Zodra je constateert dat er standpunten worden ingenomen en overleg bijna niet meer mogelijk is, kan arbeidsmediation een uitkomst bieden. Het is in die situatie raadzaam om de mogelijkheden van arbeidsmediation eerst even te bespreken met de leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts. Wellicht dat een van hen het contact wil leggen met de andere partij. Vooraf worden de afspraken besproken en vastgelegd in een mediationovereenkomst. Zoals geheimhouding, stakend vuren, rol mediator en wat de kwestie is.

De bemiddelingsfase

De partijen in het arbeidsconflict, dikwijls werkgever en werknemer, worden meestal separaat uitgenodigd voor een intakegesprek, met als doel een inventarisatie van de problematiek. De mediator stimuleert partijen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe ze eruit komen.

De afrondingsfase

Als het arbeidsconflict wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst. Daarmee eindigt de arbeidsmediation.

De duur van het mediationproces

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt uiteraard af van de situatie. In het algemeen leiden 2 tot 4 gesprekken van 1,5 uur tot een uitkomst.

Neem vrijblijvend contact met ons op over mediation.

Kosten

Wij rekenen €100,- per uur. Dit tarief betreft voor alle uren die wij aan o.a. voorwerk, verslaglegging en de mediationsessie besteden. Alle tarieven zijn exclusief huur locatieruimte, reiskostenvergoeding en 21% btw.