Mediation

Bij mediation ga je zelf aan de slag, samen met de andere betrokkene(n) in dialoog, om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Daphne is als onafhankelijke gecertificeerd mediator ondersteunend en begeleidt dit proces. Je gaat gezamenlijk op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoeken van wederzijdse belangen. Geen ruziemodel, maar een oplossingsmodel. (Weer) on speaking terms komen!

Daphne begeleidt als gecertificeerd mediator zelfstandig de mediation. Daphne heeft jarenlang actief ernaast als regionaal vrijwillig buurtbemiddelaar binnen meerdere gemeentes gewerkt.

Wij richten ons op arbeidsmediations, exitmediation, re-integratie, maatschap conflicten en team conflictmanagement.

Een conflict doet pijn

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse worden doorbroken door het inschakelen van een neutrale derde, namelijk een mediator. Daphne bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. Zij ”faciliteert” het gesprek tussen jouw en de andere partij. Dat wil zeggen dat Daphne het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen cliënten wordt besproken, begeleidt en bewaakt. En fungeert daarbij als gespreksleider en doet dat door de regie in het gesprek te voeren, goed op te letten dat de ene partij daadwerkelijk hoort en begrijpt wat de andere zegt en bedoelt. Daarnaast zorgt Daphne ervoor dat de andere partij daadwerkelijk hoort wat de ander zegt en dat deze begrijpt wat wordt bedoeld.