Mediation

Foto: MRT fotografie te Leusden

Bij mediation ga je zelf aan de slag, samen met de andere betrokkene(n) in dialoog, om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Daphne is als onafhankelijke gecertificeerd mediator ondersteunend en begeleidt dit proces. Je gaat gezamenlijk op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoeken van wederzijdse belangen. Geen ruziemodel, maar een oplossingsmodel. (Weer) on speaking terms komen!

De mediators

Daphne begeleidt als gecertificeerd mediator zelfstandig de mediation, naast de onderstaande samenwerking met Pjotr. Daphne heeft jarenlang actief als regionaal vrijwillig buurtbemiddelaar binnen meerdere gemeentes gewerkt. Binnen de samenwerking met de ervaren advocaat/ MfN-mediator Pjotr Snoek van Jure Advocaten te Utrecht werken ze voor een schappelijk gezamenlijk tarief.
Pjotr Snoek is advocaat sinds 1990. Vanaf zijn start in de advocatuur heeft hij bij verschillende (middelgrote)advocatenkantoren juridische kennis opgedaan in meerdere rechtsgebieden.

De kracht van onze samenwerking is de dynamiek, veel juridische expertise. En door intensievere observatie en analyse binnen het mediationproces, kunnen wij een goed resultaat boeken.

pjotr2

Wij richten ons op arbeidsmediations, exitmediation, re-integratie, maatschap conflicten en team conflictmanagement.

De kracht van dynamiek

Daphne en Pjotr begeleiden de mediation dan gezamenlijk. Daardoor zijn we in staat tot een intensievere observatie en analyse van alle facetten van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.  Dat leidt tot een verdiepende en grondige uitwisseling van inzichten en daarbij kunnen we de diversiteit in onze expertise en rol-/taakverdeling optimaal benutten. Deze manier van werken brengt dynamiek in het proces en optimaliseert de kansen op een goed resultaat van de mediation. Mannen en vrouwen denken, voelen en handelen vaak op een verschillende manier. Door de aanwezigheid van twee mediators (man-vrouw), wordt de dynamiek snel zichtbaar en wordt voorkomen dat 1 van de partijen ’t gevoel krijgt meer of minder gezien te worden door de ander. Kortom hogere garantie dat iedereen zich goed begrepen voelt, want twee zien er meer dan een.

Een conflict doet pijn

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse worden doorbroken door het inschakelen van een neutrale derde, namelijk een mediator. Daphne bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. Zij ”faciliteert” het gesprek tussen jouw en de andere partij. Dat wil zeggen dat Daphne het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen cliënten wordt besproken, begeleidt en bewaakt. En fungeert daarbij als gespreksleider en doet dat door de regie in het gesprek te voeren, goed op te letten dat de ene partij daadwerkelijk hoort en begrijpt wat de andere zegt en bedoelt. Daarnaast zorgt Daphne ervoor dat de andere partij daadwerkelijk hoort wat de ander zegt en dat deze begrijpt wat wordt bedoeld.

One Comment on “Mediation

  1. Pingback: Mediation met inzetten van de kracht van dynamiek