Methode projectmanagement

Methode PRINCE2

PRINCE2 is één van de meest gangbare methoden voor het managen van projecten. Dat is grotendeels te danken aan het feit dat PRINCE2 werkelijk generiek is: de methode kan bij ieder project worden toegepast. PRINCE2 realiseert dit door de management-aspecten van het projectwerk te scheiden van de bijdragen van specialisten, zoals ontwerp, bouw, implementatie etc. De specialistische aspecten van ieder soort project kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in de PRINCE2 methode en zetten, in combinatie met PRINCE2, een stevig raamwerk voor het projectwerk neer. Omdat PRINCE2 generiek is en gebaseerd op beproefde principes, kunnen organisaties die de methode als standaard gaan hanteren het vermogen en de volwassenheid van hun organisatie op diverse terreinen verbeteren: bedrijfsverandering, IT, overnames, productontwikkeling, et cetera.

De PRINCE2 methode pakt projectmanagement aan met vier geïntegreerde elementen: principes, thema’s, processen en de projectomgeving. De 4 elementen van PRINCE2 werken allemaal samen om het optimale resultaat (een succesvol project) te realiseren. Bij een PRINCE2 project wordt er altijd gedacht vanuit een klant-leverancier relatie. Deze klant kan zowel intern als extern zijn. De klant is degene die uiteindelijk zal profiteren van het eindresultaat van het project.

De aanpak volgens deze methode is alleen mogelijk als de organisatie waar het project plaatsvindt deze methode ondersteunt. Daphaer is gecertificeerd als PRINCE2 practitioner.

Projectmatig werken (PMW)

Projectmatig werken (PMW) is een algemene methode van projectmanagement. Veel organisaties werken niet volgens een bepaalde projectmanagement methode. Het projectmatig werken is dan een uitkomst om  projecten wel methodisch uit te voeren. Met deze methode heeft Daphaer (Aernoud Pasop) veel ervaring.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor auditing of ondersteuning projectplan?