Niveaus van persoonlijk functioneren

De kern is je eigenlijke IK

Het is dat stuk van jezelf dat in staat is na te denken over alle andere niveaus. Het is je diepste identiteit, terwijl je de andere niveaus hebt meegekregen om dit zelf, of je ziel, in dit leven uit te drukken. Dit deel van jezelf is dan ook niet veranderbaar.

Interesse om jezelf in de spiegel aan te kijken?

batson1

Persoonlijkheid

Het zijn je karaktereigenschappen die je tot een uniek iemand maken. Bijvoorbeeld: vasthoudend, verlegen, vrolijk, oppervlakkig, mensgericht, terughoudend, creatief. Op korte termijn zijn deze kenmerken niet te veranderen, maar op langere termijn kun je ze ontwikkelen.

Overtuigingen

De derde laag wordt gevormd door je overtuigingen, zowel de bewuste als de onbewuste. Overtuigingen geven richting aan je handelen. Je overtuigingen en vooronderstellingen kunnen een krachtige bron van inspiratie zijn, maar ze kunnen ook vaak genoeg belemmerend zijn voor effectief gedrag. Overtuigingen zijn makkelijker veranderbaar dan karaktereigenschappen.

Vaardigheden

Het vierde niveau is dat van je vaardigheden, je kennis en kunde. Het zijn de instrumenten die je in huis hebt.
Je kunt kiezen of, en hoe je er gebruik van maakt. Kennis en kunde zijn goed ontwikkelbaar.

Gedrag

Het vijfde niveau is dat van je gedrag. Gedrag is als een collectie kleren, die je relatief gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Bij verschillende gelegenheden kies je passend gedrag, dat verandert niets aan je persoonlijkheid.
Anderzijds heb je ook gewoontegedrag. Vaak is dat ooit wel zinvol geweest, maar dat hoeft inmiddels niet meer zo te zijn. Gewoontes zijn moeilijk af te leren. Om veranderingen in je gedrag te bewerkstelligen, is het essentieel dat je overtuigingen met dat nieuwe gedrag in overeenstemming zijn.

Omgeving

Tenslotte heb je nog de factor van de omgeving. Gebeurtenissen, maar bijvoorbeeld ook de cultuur in een organisatie, roepen bepaald gedrag op, en ontmoedigen ander gedrag. Gedrag is niet het onontkoombare resultaat van de vijf niveaus die hier zijn geschetst. Gedreven door omstandigheden doen mensen soms dingen die zeer ongewoon voor hen zijn.

De niveaus van functioneren zijn altijd allemaal tegelijk in actie, en ze houden natuurlijk verband met elkaar.
Iemand functioneert optimaal als de niveaus geïntegreerd zijn, dat wil zeggen dat de lijn van binnen naar
buiten consistent is.

Interesse in coaching?

Daphaer werkt met coachtrajecten.

(bron:www.helder-oa)

One Comment on “Niveaus van persoonlijk functioneren

  1. Coachen is een reis, soms een wereldreis…

    Het coach pad dat je afloopt bij coaching kan een mooie en leerzame reis zijn. Deze reis kan lang duren, soms kort. Je steekt er veel tijd, energie en liefde in. En je einddoel blijft een reden om door gaan met deze reis.Soms krijg je antwoord op vragen en vaak komen er meer vragen bij.
    Want als je met jezelf aan de slag gaat, zullen er alleen maar meer vragen komen. En als het je lukt om je leven als een grote ontdekkingsreis te zien, dan zul je merken dat je levensvragen mooi gaat vinden in plaats van lastig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *