Visie en missie

Missie

Daphaer is een bekwaam werving- en selectiebureau voor de farmacie en huisartsenpraktijken binnen heel Nederland. Mensen die werken in een boeiende en inspirerende werkomgeving laten organisaties groeien en bruisen. Dit bereiken wij door de mensen en organisaties te verbinden waarbij de mens centraal staat. Met hart en ziel dragen wij zorg voor de juiste mensen op de juiste plek en ondersteunen met advies.

Onze persoonlijke manier van werken richt zich op de kwaliteit en bestendigheid van de relatie en zijn oprecht geïnteresseerd wat mensen beweegt. Onze betrokkenheid en nauwe verbondenheid met het werkveld is onze sleutel tot succes. Wij doen het samen en komen naar je toe.

Visie

In de sterk veranderende maatschappij van vergrijzing en digitalisering hebben de farmacie en huisartsenpraktijken steeds meer behoefte aan gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Daarnaast ontstaat steeds meer behoefte aan regionale samenwerkingen tussen verschillende zorgverleners. De farmacie is de laatste schakel in de gezondheidszorg waar persoonlijk contact belangrijk blijft. Dit vraagt om een bevlogen werving- en selectiebureau dat begrijpt wat er speelt in het werkveld en zich laat zien. Een bureau dat weet hoe te komen tot een bestendige verbinding tussen mensen en organisaties. Daphaer is de bekwame samenwerkingspartner die weet wat de sector nodig heeft. Een sparringspartner die met je meedenkt over zowel jouw personeel als over de interne en externe samenwerkingen. Daphaer ambieert een belangrijke speler te zijn in de branche van farmacie en de huisartsenpraktijken. Wij richten ons op een rol binnen de regionale samenwerkingsvraagstukken en het plaatsen van zowel vast personeel als detachering.

Onze kracht is focus te houden op de harmonie binnen de organisatie. Dit doen we door oprecht geïnteresseerd  te zijn in de mens en samen te werken aan de bestendige verbinding.

Bestendig verbinden door doen