Visie en missie

Missie

Daphaer is een onafhankelijk bureau dat klein en middelgrote organisaties ondersteunt als verbinder bij samenwerkingsvraagstukken binnen heel Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat om als organisatie het meest effectief en efficiënt te zijn er een gezond evenwicht moet zijn tussen de ‘zachte’ en ‘harde’ kant binnen de organisatie. Bij het oplossen van knelpunten richt Daphaer zich dan ook op zowel de structuren als de mensgerichte kant  binnen de organisatie. De veranderende maatschappij legt grote druk op het voorbestaan op veel organisaties. Hiervan zijn we ons bewust. Daphaer vindt en streeft dan ook naar volledige betrouwbaarheid in haar diensten en afspraken. Wij vinden als bureau flexibiliteit en resultaatgerichtheid erg belangrijk.

Visie

In de sterk veranderende maatschappij door onder andere de impact van internet en sociale media hebben de klein en middelgrote organisaties het erg zwaar. Wij zijn ervan overtuigd dat deze organisaties zullen overleven en zelfs groeien als het gezonde organisaties zijn die mee kunnen bewegen met de veranderingen en vaak gaan samenwerken met elkaar. Om dit te bereiken zullen veel organisaties van buiten af goed ondersteund moeten worden met betrouwbaar advies en begrip. Onze kracht is focus houden op de harmonie binnen de organisatie. Hiermee bedoelen wij zowel de bedrijfskundige als de mensgerichte zijde van de organisatie. Onze manier van aanpak met deze focus draagt zorg voor een effectief en efficiënt resultaat binnen een organisatie.